• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απαντήσεις στο άνοιγμα 1 σε μαζέρ


  Άνοιγμα 1 σε μαζέρ (1♥/♠) και συνέχειες

  Ο συμπαίκτης μας άνοιξε 1♥ δείχνοντας 12+ πόντους και 5+ κούπες. Πώς συνεχίζουμε; Καταρχήν εξετάζουμε αν έχουμε φιτ. Μετά μετράμε τους πόντους μας [*Αν έχουμε φιτ τότε στους πόντους από ονέρ θα προσθέσουμε και τους πόντους κατανομής] Στην συνέχεια απαντάμε βάσει των (συνολικών) πόντων:


  ·       Με 0-5 πόντους: Πάσο

  ·       Με 6-9 π.: Αδύνατα χέρια.

  o      Αν έχουμε 3φυλλο+ φιτ το δείχνουμε άμεσα αγοράζοντας 2♥ (1♥-2♥: απλή βοήθεια).

  o      Αν έχουμε 4φυλλη πίκα την αγοράζουμε (1♥-1♠).
  o      Αν δεν συμβαίνει κάτι από τα προηγούμενα αγοράζουμε 1ΧΑ
  ·       Με 10-11 π. : Οριακά χέρια.
  §       Με φιτ:
  o      Αν έχουμε 4φυλλο φιτ κούπα αγοράζουμε 3 (1♥-3♥: βοήθεια με άλμα).
  o      Αν έχουμε 3φυλλο φιτ, αγοράζουμε πρώτα ένα νέο χρώμα (4φυλλο+) και στην συνέχεια αγοράζουμε 3♥ (1♥-1♠-1ΧΑ-3♥).
  §       Χωρίς φιτ:
  o      Σε άνοιγμα 1♠, αν αγοράσουμε 2♥ δείχνουμε 5φυλλη κούπα (1♠-2♥)
  o      Αν έχουμε 5φυλλο+ μινέρ το αγοράζουμε (1♥-2♣)
  o      Αν έχουμε 4φυλλη+ πίκα την αγοράζουμε (1♥-1♠)
  o      Αν δεν έχουμε ούτε τετράφυλλη πίκα, ούτε κάποιο πεντάφυλλο χρώμα, αλλά έχουμε κρατήματα στα άλλα τρία χρώματα, αγοράζουμε 2ΧΑ (1♥-2ΧΑ)
  o      Χωρίς κάτι από τα παραπάνω (δεν έχουμε κρατήματα παντού, δεν έχουμε 4φ πίκα ούτε άλλο 5φ χρώμα) αγοράζουμε ένα  4φυλλο μινέρ(το χαμηλότερο αν έχουμε 44) (1♥- 2♦)
  ·       Με 12+ πόντους: Δυνατά χέρια. Θα προσπαθήσουμε να  βρούμε την κατάλληλη μανς.
  §       Με φιτ:
  o      Με 4φυλλο+ φιτ και 12-16 πόντους αγοράζουμε κατευθείαν την μανς (1♥-4♥) (Με περισσότερους πόντους θα πρέπει να κάνουμε μία άλλη αγορά (forcing) για να δώσουμε χώρο στον συμπαίκτη να  περιγράψει το χέρι του, αφού μπορεί να έχουμε σλεμ)
  o      Με 3φυλλο φιτ αγοράζουμε ένα νέο χρώμα και στην συνέχεια σκοπεύουμε να δηλώσουμε (το λιγότερο) την μανς (1♥-1♠-2♣-4♥)
  §       Χωρίς φιτ:
  o      Σε άνοιγμα 1♠ αν έχουμε 5φ κούπα την αγοράζουμε (1♠-2♥)
  o      Αν έχουμε 5φυλλο+ μινέρ το αγοράζουμε (1♥-2♣)
  o      Αν έχουμε 4φυλλη+ πίκα την αγοράζουμε (1♥-1♠)
  o      Αν δεν έχουμε ούτε τετράφυλλη πίκα, ούτε κάποιο πεντάφυλλο, αλλά έχουμε κρατήματα στα άλλα τρία χρώματα, αγοράζουμε 3ΧΑ (1♥-3ΧΑ) * Ξανά, με πιο δυνατά χέρια (17+ πόντων) προτιμάμε να αγοράσουμε κάποιο νέο χρώμα για να δώσουμε forcing tempo στην αγορά ώστε να διερευνήσουμε πιθανό σλεμ
  o      Χωρίς κάτι από τα παραπάνω (δεν έχουμε κρατήματα παντού, δεν έχουμε 4φ πίκα ούτε 5φυλλο) αγοράζουμε ένα  4φυλλο μινέρ (το χαμηλότερο αν έχουμε 44) (1♥- 2♣)

  Παραδείγματα. Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♥. Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  K982
  K753
  KJ54
  ♠ 1065
  ♠ 1076
  ♠ 9765
  K72
  AJ8
  A765
  A98
  A
  ♥ 98
  A6
  AKQ
  A876
  ♥ 32
  J103
   98
  876
  AK73
  KQJ
  K543
  1098
  K732
  86
  7653
  98543
  10654
  J5432
  43
  AJ2
  QJ32

  1.     4φυλλο φιτ και 9 πόντοι (8 από ονέρ +1 λόγω κατανομής εξαιτίας του 2φυλλου σπαθιού): 2♥
  2.     3φ φιτ και 8 πόντοι (7 από ονέρ +1 λόγω κατανομής εξαιτίας του 2φυλλου καρό). : 2♥
  3.     Δεν υπάρχει φιτ, 8 π. και 4φ πίκα: 1♠
  4.     Δεν υπάρχει φιτ, δεν έχουμε 4φ πίκα, αδύνατο χέρι (7 π.): 1ΧΑ
  5.     Οριακό χέρι (11 π.) χωρίς φιτ, με 5φ σπαθί: 2♣
  6.     Δυνατό χέρι με 3φ φιτ. Αρχίζουμε αγοράζοντας 1 πίκα και στην συνέχεια θα δηλώσουμε (τουλάχιστον) μανς: (1♥-1♠-1ΧΑ-4♥)
  7.     Δυνατό χέρι με 4φ φιτ. Αγοράζουμε κατευθείαν την μανς (1♥-4♥)
  8.     Οριακό χέρι 11π. χωρίς φιτ, χωρίς 4φ πίκα και χωρίς 5φυλλο αλλά με κρατήματα παντού. Αγοράζουμε 2ΧΑ προτείνοντας την μανς

  Παραδείγματα. Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♠. Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  K982
  K7
  KJ
  J10
  ♠ 1076
  ♠ 97
  K765
  QJ
  A765
  A9853
  A54
  A98
  A6
  A32
  A87
  A985
  J103
   98
  876
  K732
  KQ3
  K543
  1098
  KQJ2
  86
  K982
  98543
  K982
  J5432
  A873
  AJ2
  873

  1.     4φυλλο φιτ και 9 πόντοι (8 από ονέρ +1 λόγω κατανομής εξαιτίας του 2φυλλου σπαθιού(1)): 2♠
  2.     Έχουμε 10 π. και 5 κούπες: 2♥
  3.     Δεν υπάρχει φιτ, 8 π. (αδύνατο χέρι): 1ΧΑ
  4.     Δεν υπάρχει φιτ αλλά έχουμε κρατήματα σε όλα τα άλλα χρώματα. Με 11 π. προτείνουμε μανς αγοράζοντας 2ΧΑ
  5.     Οριακό χέρι (11 π.) (10 από ονέρ +1 λόγω κατανομής εξαιτίας της 2φυλλης κούπας(1)) με 3φ φιτ και 5φ σπαθί: Αρχίζουμε αγοράζοντας 2♣ σκοπεύοντας στην συνέχεια να δείξουμε το φιτ και τους πόντους μας (1♠-2♣-2♦-3♠)
  6.     Δυνατό χέρι (12 π.) χωρίς φιτ αλλά με κρατήματα παντού. Αγοράζουμε κατευθείαν την μανς στα 3ΧΑ
  7.     Δυνατό χέρι με 4φ φιτ. Αγοράζουμε κατευθείαν την μανς (1♥-4♥)
  8.     Δυνατό χέρι 13 π. με το οποίο θέλουμε να παίξουμε μανς. Όμως δεν έχουμε φιτ, δεν μπορούμε να αγοράσουμε 2♥ γιατί θα δείχναμε 5φ, δεν έχουμε άλλο 5φυλλο χρώμα και δεν έχουμε κράτημα σπαθί οπότε δεν μπορούμε να αγοράσουμε 3ΧΑ. Αρχίζουμε αγοράζοντας 2♦. Στην συνέχεια, αν δεν βρούμε φιτ και αν ο συμπαίκτης μας δείξει ότι ελέγχει εκείνος τα σπαθιά, θα οδηγηθούμε στα ΧΑ.

  (1) Όταν είναι γνωστό ότι υπάρχει φιτ, τότε στους πόντους από ονέρ προσθέτουμε και τους πόντους από κατανομή (κοντά χρώματα, επιπλέον ατού) και απαντάμε βάσει των συνολικών πόντων του χεριού μας


  Η συνέχεια της αγοράς...                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ