• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συνέχειες μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ


  Ο δεύτερος γύρος της αγοράς. Επαναγορές του ανοίξαντα
  Στον δεύτερο γύρο της αγοράς ο ανοίξας περιγράφει πιο συγκεκριμένα το χέρι του ανάλογα με την κατανομή και τους πόντους του.
  Με πιο αδύνατα χέρια αγοράζει οικονομικά ενώ με δυνατότερα με άλμα. Με ενδιάμεσα χέρια μπορεί να κάνει πρόταση για μανς, να αποδεχτεί πρόταση από τον συμπαίκτη ή να κάνει μία αγορά αναμονής.


  Πχ η αγορά 1♥-1♠-1ΧΑ δείχνει ομαλή κατανομή και 12-14 π. ενώ η αγορά 1♥-1♠-2ΧΑ δείχνει ομαλή κατανομή και 18-19 π. Αντίστοιχα η αγορά 1♠-2♠-4♠ δείχνει δυνατό χέρι (18-19 π.) ενώ η αγορά 1♠-2♠-3♠ ενδιάμεσο χέρι που ζητάει από τον σύντροφο να πάει μανς αν έχει maximum.  Αγορά νέου χρώματος στο επίπεδο 3 είναι επιτακτική για μανς (game forcing). Δεν πασάρεται και δείχνουμε στον σύντροφο ότι θα παίξουμε σίγουρα μανς και πρέπει να βρούμε μαζί ποιο θα είναι το καλύτερο τελικό συμβόλαιο. Αυτό ισχύει τόσο για τον ανοίξαντα όσο και για τον απαντώντα.


  Αν ο συμπαίκτης του έχει δώσει φιτ:
  Τότε μπορεί να πασάρει, να προτείνει την μανς ή να την αγοράσει ο ίδιος αν ξέρει ότι οι πόντοι στον άξονα είναι αρκετοί.
  ·       1♥-2♥: Ο συμπαίκτης του δείχνει 6-9 π.
  o      Αν ο ανοίξας έχει λιγότερους από 16 π., το άθροισμα των πόντων δεν είναι αρκετό για την μανς άρα πρέπει να πασάρει (1♥-2♥-Πάσο)
  o      Αν έχει 16-17 π. μπορεί να προτείνει την μανς με 3♥: Ο συμπαίκτης με minimum (6-7 π.) θα πασάρει (1♥-2♥-3♥-Πάσο) ενώ με maximum θα δεχτεί την πρόταση αγοράζοντας την μανς (1♥-2♥-3♥-4♥)
  o      Με 18-19 π. αγοράζει άμεσα την μανς (1♥-2♥-4♥)
  ·       1♥-3♥: Ο συμπαίκτης δείχνει 4φυλλο φιτ και 10-11 πόντους.
  o      Με minimum χέρια (12-13 π.) πασάρουμε (1♥-3♥-Πάσο)
  o      Με 14+ αποδεχόμαστε την πρόταση αγοράζοντας (τουλάχιστον) την μανς (1♥-3♥-4♥)

  Αν ο συμπαίκτης του δεν του έχει δώσει φιτ:
  ·       Με 6φυλλη κούπα επαναγοράζει το χρώμα (1♥-1♠-2/3♥) σε επίπεδο αναλόγως των πόντων του
  ·       Με φιτ στο χρώμα του απαντώντα το δίνει οικονομικά ή με πήδημα: (1♥-1♠-2♠: 12-14 π., 1♥-1♠-3♠: 15-16 π., 1♥-1♠-4♠: 17-19 π.). Αν όμως το χρώμα του απαντώντα είναι μινέρ, τότε με κρατήματα στα άλλα δύο μη αγορασθέντα χρώματα μπορεί να προτιμήσει την αγορά ΧΑ (1♥-2♣-3ΧΑ)
  ·       Με κάποιο πλευρικό 4φυλλο+ χρώμα το αγοράζει πάλι σε επίπεδο ανάλογο των πόντων του (1♥-1ΧΑ-2♣, 1♥-1♠-3♦)
  ·       Χωρίς κάτι από τα παραπάνω αγοράζει ΧΑ (τυπικά με κρατήματα στα μη αγορασθέντα) (1♥-1♠-1ΧΑ: 12-14 π., 1♥-1♠-2ΧΑ: 18-19 π.)

  Παραδείγματα. Τι αγοράζετε μετά από 1♥-2♥;
  1
  2
  3
  K98
  A7
  K964
  A7653
  KQ853
  A8543
  J102
   A8
  AK
  A9
  KQJ2
  5

  Τι δείχνει ο συμπαίκτης; Φιτ (3φ+) και 6-9 πόντους. Άρα:
  1.     Πάσο. Έχετε 13 π. (12 από ονέρ +1 για το 2φυλο σπαθί) οπότε ακόμα και 9 να βρείτε απέναντι απέχετε πολύ από την μανς (χρειάζεστε 25+ π. στον άξονα)
  2.     4♥. Έχετε αρκετούς πόντους για μανς ακόμα και αν ο συμπαίκτης σας είναι minimum
  3.     3♥. Προτείνετε στον συμπαίκτη να πάει μανς αν είναι maximum αφού έχετε ενδιάμεσο χέρι με πόντους από κατανομή και ονέρ.

  Παραδείγματα. Τι αγοράζετε μετά από 1♠-1ΧΑ;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  K98532
  K9875
  KJ765
  ♠ ΚJ1098
  AKJ76
  AKJ32
  AKQJ54
  A76
  A32
  A4
  AΚ
  AKJ
  A5
  ♥ 87
  J10
   A2
  8
  QJ
  QJ543
  K3
  1098
  A3
  K98
  AQ765
  K982
  A873
  AQ7

  Τι δείχνει ο συμπαίκτης; Αρνείται 3φ πίκα και δείχνει 6-9 π.. Άρα:
  1.     2♠. Δείχνουμε οικονομικά την 6φ πίκα
  2.     Πάσο. Απέχουμε πολύ από την μανς
  3.     2♣. Αγοράζουμε οικονομικά το δεύτερο χρώμα μας
  4.     2XA. Προτείνουμε μανς με τους 17 π. Αν ο συμπαίκτης είναι minimum θα πασάρει, αλλιώς με 7-8 π. θα πάει 3ΧΑ
  5.     3♦. Mε 19 π. θέλουμε να παίξουμε μανς. Οπότε κάνουμε μία forcing αγορά (νέο χρώμα στο 3 επίπεδο δεν πασάρεται) ώστε να βρούμε στην συνέχεια το κατάλληλο συμβόλαιο.
  6.     3XA. Με 19 π. ξέρουμε ότι έχουμε μανς ακόμα και αν απέναντι έχει 6 π.
  7.     3♠. Δείχνουμε 6φ πίκα και δυνατό χέρι που προτείνει μανς

  Παραδείγματα. Τι αγοράζετε μετά από 1♥-1♠;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  KQJ
  K7
  KJ
  J1082
  A6
  A7
  KQJ5
  KQJ2
  A7652
  A9853
  A7654
  AQJ32
  A76432
  AK543
  AΚ10987
  AQ985
  J103
   A82
  8
  97
  KQ3
  Α8732
  8
  AQJ
  K98
  A8543
  KJ
  J5
  A
  92
  QJ32

  Τι δείχνει ο συμπαίκτης; Έχει 4φ+ πίκα και 6+ πόντους. Άρα:
  1.     2ΧΑ. Ομαλή κατανομή χωρίς φιτ πίκα και 18 π.
  2.     1ΧΑ. Ομαλή κατανομή χωρίς φιτ πίκα και 14 π.
  3.     2♣. Με 12 π. δείχνουμε οικονομικά το δεύτερο χρώμα μας
  4.     2♠. Οικονομική βοήθεια
  5.     2♥. Με 12 π. επαναδηλώνουμε οικονομικά την 6φυλλη κούπα
  6.     3♣. Με 19 π. πρέπει να κάνουμε μία πολύ δυνατή αγορά. Αγορά νέου χρώματος στο επίπεδο 3 είναι game forcing. Δείχνουμε στον σύντροφο ότι θα παίξουμε μανς. Στην συνέχεια της αγοράς θα βρούμε το κατάλληλο συμβόλαιο
  7.     3♠. Ενδιάμεσο χέρι με 4φ φιτ και 16 συνολικούς πόντους (όταν βρούμε φιτ υπολογίζουμε +1 π. για κάθε δίφυλλο και +2 π. για κάθε σόλο άρα το χέρι μας αξίζει 13 + 3 = 16 π.)
  8.     Δυνατό χέρι με 4φ φιτ και πόντους κατανομής. Αγοράζουμε κατευθείαν την μανς (1♥-1♠-4♠)


  Στην συνέχεια: 

  Συμβάσεις που θα πρέπει σταδιακά να ενταχθούν στο αγοραστικό σύστημα:


  Και αργότερα:


  Και στην συνέχεια:
  1ΧΑ Forcing


  Και αν οι αντίπαλοι συναγωνιστούν:                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ