• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απαντήσεις στο άνοιγμα 1 σε μινέρ


  Άνοιγμα 1 σε μινέρ (1♣/♦) και συνέχειες
  Το άνοιγμα 1♣ ή 1♦ δείχνει 12+ π. και 3φυλλο+  χρώμα. Οι απαντήσεις είναι φυσικές.
  Κάποια ζευγάρια επιλέγουν να παίζουν το καρό τετράφυλλο, οπότε το άνοιγμα 1 μπορεί να δείχνει ακόμα και δίφυλλο (και επομένως πρέπει να αλερτάρεται). Η πιο διαδεδομένη πάντως προσέγγιση είναι το άνοιγμα στο καλύτερο μινέρ (το μακρύτερο σε περίπτωση που είναι 3-2). 
  Αν τα μινέρ είναι τρίφυλλα, τότε ανοίγουμε 1 εκτός αν το καρό είναι πολύ καλύτερο σε ποιότητα (κυρίως για υπόδειξη αντάμ).
  Αν τα μινέρ είναι 4φυλλα τότε προτείνεται το άνοιγμα 1, εκτός της περίπτωσης που η κατανομή είναι 1-4-4-4 οπότε αν ανοίξουμε 1 έχουμε εύκολη επαναδήλωση 2 σε περίπτωση απάντησης από τον συμπαίκτη μας 1 ή 1ΧΑ (δείχνοντας πάντως 5♦ και 4)  Απαντήσεις στο άνοιγμα 1♣/♦

  Αγορά νέου χρώματος είναι forcing και δείχνει 6+ π. αν γίνει στο 1 επίπεδο και 10+ αν γίνει στο 2 (χωρίς άλμα, πχ 1♦-2♣).  Με δύο 5φυλλα χρώματα αγοράζουμε πρώτα το ανώτερο ιεραρχικά (με 5 πίκες και 5 κούπες θα απαντήσουμε πρώτα 1♠).


  Με δύο 4φυλλα χρώματα αγοράζουμε πρώτα το χαμηλότερο*

  *Με λιγότερους όμως από 11 πόντους, αν σε άνοιγμα 1 έχουμε 4+φυλλο καρό και 4φυλλο μαζέρ, είναι σωστό να αγοράσουμε πρώτα το μαζέρ (1♣-1♥/ αντί 1♣-1♦) ώστε να δείξουμε άμεσα το 4φυλλο, ακόμα και αν το καρό είναι μακρύτερο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν οι αντίπαλοι παρεμβληθούν, θα είναι δύσκολο να το αγοράσουμε στην συνέχεια. Με ανώμαλη κατανομή πάντως, μετά από επαναδήλωση του ανοίξαντα 1ΧΑ θα διορθώσουμε στο καρό δείχνοντας μακρύτερα καρά και αδύνατο χέρι (αγορά καναπέ: 1-1-1ΧΑ-2) (δείτε και την σύμβαση Checkback Stayman)

  Το φιτ στο μινέρ αρνείται 4φυλλο μαζέρ και αγοράζεται ποσοτικά (οικονομικά ή με άλμα). Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι το άνοιγμα μπορεί να έχει γίνει με 3φυλλο. Επίσης αν υπάρχουν κρατήματα στα άλλα χρώματα ίσως να είναι καλύτερα να αγορασθούν ΧΑ (η μανς στα ΧΑ απαιτεί 25 π. και αντιστοιχεί σε 9 λεβέ ενώ η μανς στα μινέρ χρειάζεται 27 π. και 11 λεβέ)**

  **Σταδιακά πάντως προτείνεται η χρήση της σύμβασης των inverted minors (αντίστροφα μινέρ) σύμφωνα με την οποία η απάντηση 3 στο μινέρ (πχ 1-3) δείχνει αδύνατο χέρι με 5φυλλο φιτ, ενώ η απάντηση στο επίπεδο 2 (πχ 1-2) δείχνει χέρι τουλάχιστον προτασιακό (μπορεί και πολύ ισχυρό, ανάλογα με τις συνέχειες της αγοράς), Τα αδύνατα χέρια με 4φυλλο φιτ αγοράζουν συνήθως 1ΧΑ.

  Αγορές ΧΑ αρνούνται 4φ μαζέρ και οριοθετούν το χέρι από άποψη πόντων ανάλογα με το επίπεδο της αγοράς (το 1ΧΑ δείχνει 6-10 π., το 2ΧΑ 10-12 και κρατήματα στα μη αγορασθέντα χρώματα και το 3ΧΑ 12-15 και κρατήματα). Μετά από απάντηση 2ΧΑ, ο ανοίξας με αδύνατο χέρι κατανομής μπορεί να διορθώσει σε 3 στο μινέρ (non forcing).

  Απαντήσεις με απλό άλμα (πχ 1♦-2♥, 1♣-2♠) προτείνεται να δείχνουν αδύνατα χέρια (κάτω από 5 π.) με 6φυλλο και ονέρ στο χρώμα (πχ KJxxxx). Περιγράφουν άμεσα το χέρι και παράλληλα περιορίζουν τον αγοραστικό χώρο των αντιπάλων. Ανάλογα όμως με την συμφωνία του ζευγαριού, απάντηση με άλμα μπορεί να δείχνει αντίθετα δυνατά χέρια που θα παίξουν τουλάχιστον μανς.

  Απαντήσεις 3/4Μ (πχ 1♦-3♥, 1♣-4♠) δείχνουν 7φυλλο+ χρώμα και χέρια αντίστοιχα με αυτά που θα κάνανε άνοιγμα φραγμού (θα ανοίγανε την αγορά με 3♥ ή 4♠ αντίστοιχα). Όταν υπάρχει επιπλέον και εξωτερική αξία, τότε τα χέρια αυτά απαντάνε αρχικά στο επίπεδο 1 και στην συνέχεια αγοράζουν την μανς στο μακρύ χρώμα τους.

  Η αγορά 1-2
  Είναι η εισαγωγική αγορά του 2/1 (Two over One). Προϋποθέτει 5φυλλο σπαθί (εκτός της κατανομής 3334) και γενικά 11+ π. (εκτός αν το σπαθί είναι 6φυλλο, οπότε μπορεί να έχει και 9+ π. αλλά τότε θα έχει 3/5 ονέρ στο χρώμα). Αρνείται μακρύτερο χρώμα. Μετά από επαναδήλωση του ανοίξαντα νέου χρώματος στο επίπεδο 2 ή επανάληψη του χρώματός του στο επίπεδο 2, η αγορά είναι forcing τουλάχιστον μέχρι το 2ΧΑ (σε όποια φάση της αγοράς και να ειπωθεί) ή μέχρι το μινέρ του ανοίγματος στο επίπεδο 3. Οποιαδήποτε άλλη αγορά του ανοίξαντα όμως είναι Forcing Game.
  Στην συνέχεια οι δύο συμπαίκτες θα διερευνήσουν την καταλληλότητα ενός συμβολαίου ΧΑ ή την ύπαρξη φιτ σε κάποιο μαζέρ.
  Οι συνέχειες της αγοράς αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο:
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ