• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Βαθμολογία- Bonus-Μανς


  Βαθμολογία- Bonus-Μανς

  Τα bonus για κάθε είδος συμβολαίου (μαζέρ, μινέρ, χωρίς ατού) εξαρτώνται από κάποιες περιοχές: υπάρχει η περιοχή μερικών συμβολαίων, η περιοχή μανς και η περιοχή σλεμ:

  Η περιοχή των μερικών συμβολαίων περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια μεταξύ 1♣ έως 3♠ (δηλαδή οτιδήποτε κάτω από 3ΧΑ) καθώς και τα συμβόλαια 4 σε μινέρ (4♣ και 4♦).

  Οι περιοχές των μανς ξεκινάνε για τα χωρίς ατού από τα 3ΧΑ, για τα μαζέρ από τις 4♥/♠ και για τα μινέρ από τα 5♣/♦.


  Οι περιοχές των σλεμ είναι 6 ♣/♦/♥/♠/ΧΑ για το μικρό σλεμ και 7 ♣/♦/♥/♠/ΧΑ για το μεγάλο (grand slam). Όταν αγοράζεται μικρό σλεμ ο άξονας δηλώνει ότι θα κάνει όλες τις λεβέ εκτός από μία (6+6=12 από 13). Στο μεγάλο σλεμ δηλώνεται ότι ο άξονας θα πραγματοποιήσει όλες τις 13 λεβέ.  Για κάθε περιοχή συμβολαίου ο άξονας παίρνει και το αντίστοιχο bonus, το οποίο είναι πολύ μικρό για τα μερικά συμβόλαια, μεγάλο για τις μανς και πολύ μεγαλύτερο για τα σλεμ.

  Συμβόλαιο 5♠ είναι μανς και παίρνει το αντίστοιχο bonus αν πραγματοποιηθεί. Συμβόλαιο 2ΧΑ είναι μερικό και παίρνει μικρότερο από το bonus της μανς.  Οι περιοχές για τα ΧΑ επομένως ορίζονται από τα 1—3—6-7, για τα μαζέρ από τα 1—4—6-7 και για τα μινέρ από τα 1—5—6-7.Δηλαδή:

  Τα μερικά συμβόλαια είναι τα εξής: 1 έως 2ΧΑ, 1 έως 3 σε μαζέρ και 1 έως 4 σε μινέρ.
  Οι μανς είναι: 3 έως 5ΧΑ, 4 έως 5 σε μαζέρ και 5 σε μινέρ
  Το μικρό σλεμ είναι: 6 σε μινέρ, 6 σε μαζέρ και 6ΧΑ
        Το μεγάλο σλεμ είναι: 7 σε μινέρ, 7 σε μαζέρ και 7ΧΑ 


                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ