• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο όρων - Μ

                                                 

  Μ


  Μάζεμα των Ατού – Το παίξιμο των ατού μέχρις ότου δεν μείνει κανένα στα χέρια των αντιπάλων
  Μαζέρ (Major, Γαλλικά Majeure)– Τα ανώτερα χρώματα: οι πίκες ή οι κούπες.
  Μαζεύω ή Τραβάω τα Ατού – Το παίξιμο των ατού μέχρις ότου δεν μείνει κανένα στα χέρια των αντιπάλων
  Μανς (Πρώτη - Δεύτερη) (Vulnerability) – Μία ιδιότητα του κάθε άξονα η οποία δεν μένει σταθερή σε κάθε διανομή και η οποία επηρεάζει το μέγεθος των bonus και των ποινών για την πραγματοποίηση ή μη του συμβολαίου. Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτά είναι μεγαλύτερα στη δεύτερη μανς
  Μανς (Συμβόλαιο) (Game, Γαλλικά Manche) – Ένα συμβόλαιο που η αξία του σε βαθμούς από λεβέ είναι 100 ή περισσότεροι βαθμοί. Τα συμβόλαια που αντιστοιχούν σε μανς είναι τα 3ΧΑ, οι 4, οι 4, τα 5 και τα 5. Οτιδήποτε λιγότερο (ανά είδος συμβολαίου) ονομάζεται μερικό σκορ.
  Μερικό σκορ – Κάθε συμβόλαιο που αν πραγματοποιηθεί δεν λαμβάνει το bonus της μανς
  Μετρ Φύλλα (Winner) – Φύλλα που αν ξεκινήσουν μια λεβέ θα την κερδίσουν. Είτε είναι τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στο χρώμα, είτε είναι τα μοναδικά που έχουν απομείνει στο χρώμα
  Μη αγορασθέν χρώμα – Ένα χρώμα που δεν έχει αγοραστεί κατά τη διάρκεια της αγοράς
  Μινέρ (minor, Γαλλικά mineure) – Τα κατώτερα χρώματα: σπαθιά ή καρά
  Μορ (Dummy, Γαλλικά Mort) – Το χέρι του συμπαίκτη του εκτελεστή το οποίο τοποθετείται με ανοιχτά τα φύλλα στο τραπέζι μετά την αντάμ
  Μπάζα – Δείτε Λεβέ
  Μπαίνω Μέσα – Δεν καταφέρνω να βγάλω το συμβόλαιο. Για παράδειγμα «τρεις μέσα» σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις λιγότερες λεβέ από όσες απαιτούσε το συμβόλαιο

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ