• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πίνακας απαντήσεων μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα του συμπαίκτη (ACOL)

  Προηγούμενο κεφάλαιο: Οι απαντήσεις μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα


  Οι απαντήσεις μετά από άνοιγμα του συντρόφου 1 ή 1

  • 1-1 σε νέο χρώμα: 4φυλλο, 6 πόντοι+, Forcing (δεν πασάρεται)

  Όταν έχουμε 4φυλλο μαζέρ το αγοράζουμε πάντα ακόμα και αν έχουμε φιτ στο μινέρ του ανοίγματος!

  • 1-2: 4φυλλο+, 10+ πόντοι, Forcing
  • Απάντηση σε νέο χρώμα με πήδημα (πχ 1-2): Δυνατό 6φυλλο χρώμα και 13+ π. (Οι συνέχειες είναι επιτακτικές για μανς)  Αν δεν έχουμε 4φυλλο μαζέρ αλλά έχουμε φιτ στο άνοιγμα:

  • 1-2: 4φυλλο φιτ, 6-9 π., αδύνατη απάντηση
  • 1-3: 4φυλλο φιτ, 10-11, προτασιακή απάντηση**

  **Με 4φυλλο φιτ και 10-11 πόντους αν έχουμε αξίες στα 3 άλλα χρώματα προτιμάμε την αγορά 2ΧΑ:
  1-2ΧΑ: 10-11 π., προτασιακή αγορά με κρατήματα στα μη αγορασμένα χρώματα

  Όταν δεν έχουμε ούτε 4φυλλο μαζέρ, ούτε φιτ αγοράζουμε ΧΑ:

  • 1-1ΧΑ: 6-9 π., αρνείται 4φυλλο μαζέρ, αδύνατη απάντηση
  • 1-2ΧΑ: 10-11 π., προτασιακή αγορά (τυπικά με κρατήματα στα άλλα χρώματα)
  • 1-3ΧΑ: 12-15 π., υπόσχεται κρατήματα στα άλλα χρώματα  Οι απαντήσεις μετά από άνοιγμα του συντρόφου 1 ή 1
  Με φιτ στο χρώμα του ανοίγματος:

  • 1-2: 4φυλλο φιτ, 6-9 π., αδύνατη απάντηση
  • 1-3: 4φυλλο φιτ, 10-11 π., προτασιακή αγορά
  • 1-4: 4φυλλο φιτ, 12-14 π. **


  **Με 4φυλλο φιτ και περισσότερους από 15 πόντους πρέπει να διερευνήσουμε αν έχουμε σλεμ. Αυτό θα το μάθουμε αν ο συμπαίκτης ξαναμιλήσει και βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πού περίπου κυμαίνεται από άποψη πόντων. Δεν δηλώνουμε επομένως κατευθείαν την μανς (1-4) αλλά αγοράζουμε ένα νέο χρώμα στο οποίο έχουμε μήκος ή αξίες και μετά από την δεύτερη αγορά του συντρόφου, αποφασίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Αν δείξει minimum αγοράζουμε την μανς, αν όμως δείξει δύναμη, μπορούμε να ρωτήσουμε άσους και αν δεν λείπουν 2 να αγοράσουμε το σλεμ.


  Χωρίς φιτ:

  • 1-1: 4φυλλη πίκα, 6+ πόντοι, Forcing (επιτακτική αγορά)
  • 1-2: 5φυλλη κούπα, 10+ π., Forcing
  • 1-2 σε μινέρ: 4φυλλο+, 10+ π., Forcing
  • Απάντηση σε νέο χρώμα με πήδημα (πχ 1-3): Δυνατό 6φυλλο χρώμα και 13+ π. (Οι συνέχειες είναι επιτακτικές για μανς)


  • 1-1ΧΑ: 6-9 π., αρνείται ανώτερο 4φυλλο χρώμα (δηλ. σε άνοιγμα 1 αρνείται 4φυλλη πίκα), αδύνατη απάντηση
  • 1-2ΧΑ: 10-11 π., αρνείται ανώτερο 4φυλλο χρώμα (δηλ. σε άνοιγμα 1 αρνείται 4φυλλη πίκα), προτασιακή απάντηση
  • 1-3ΧΑ: 12-15 π., αρνείται ανώτερο 4φυλλο χρώμα (δηλ. σε άνοιγμα 1 αρνείται 4φυλλη πίκα), τυπικά υπόσχεται κρατήματα στα 3 μη αγορασθέντα χρώματα

  Ανακεφαλαιώνοντας:
  Όταν ο συμπαίκτης μας ανοίγει την αγορά με 1 σε κάποιο χρώμα και έχουμε 6  ή περισσότερους πόντους πρέπει να αγοράσουμε (με λιγότερους από 5 περνάμε πάσο). Το τι θα πούμε εξαρτάται από τους πόντους και την κατανομή μας.
  Οι απαντήσεις χωρίζονται σε αδύνατες, προτασιακές (οριακές ή limit) και επιτακτικές (forcing):

  Αδύνατες απαντήσεις
  Δείχνουμε το πολύ 9 πόντους και ο συμπαίκτης γενικά περνάει πάσο αν δεν έχει πολλή δύναμη ή κάποια ιδιαίτερη κατανομή. Με ενδιάμεσα χέρια όμως, μπορεί να κάνει εκείνος κάποια προτασιακή αγορά, ρωτώντας μας αν έχουμε πολύ αδύνατο χέρι (6-7 π.) ή το maximum της απάντησης μας (8-9 π.), οπότε στην πρώτη περίπτωση πασάρουμε, ενώ στην δεύτερη αποδεχόμαστε την πρόταση. Τέλος, με πολύ δυνατό χέρι, ο συμπαίκτης μας μπορεί να αγοράσει την μανς μόνος του, παρόλο που γνωρίζει ότι μπορεί να μην βρει τίποτα αξιόλογο σε εμάς. Οι αδύνατες απαντήσεις είναι οι εξής: 
  • Απλή βοήθεια στο χρώμα του δικού μας (πχ 1-2): 6-9 π., 4φυλλο φιτ
  • 1ΧΑ (πχ 1-1ΧΑ): 6-9 π., αρνείται 4φυλλο φιτ, αρνείται 4φυλλο σε υψηλότερο χρώμα (άρα μετά από άνοιγμα σε μινέρ, αρνείται 4φυλλο μαζέρ)


  Προτασιακές (οριακές) απαντήσεις
  Οριοθετούν το χέρι από άποψη πόντων και αν δεν κλείνουν μανς, αποτελούν πρόταση στον σύντροφο να προχωρήσει αν δεν είναι minimum ή διαφορετικά να πασάρει. Αυτές είναι οι εξής:

  • Βοήθεια με πήδημα στο χρώμα του δικού μας (πχ 1-3): 10-11 π. και 4φυλλο+ φιτ
  • Αγορά με πήδημα ΧΑ (πχ 1-2ΧΑ): 10-11 π., ομαλή κατανομή, αρνείται 4φυλλο που μπορεί να αγοραστεί στο επίπεδο 1 (οπότε πάντα αρνείται μαζέρ μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ), αρνείται 4φυλλο φιτ στο άνοιγμα, υπόσχεται κρατήματα στα μη αγορασμένα χρώματα


  Επιτακτικές (forcing) αγορές
  Οι μόνες επιτακτικές αγορές είναι αυτές του νέου χρώματος, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν γίνουν.
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 1 (πχ 1-1) δείχνει 4φυλλο και 6+ πόντους.
  • Νέο χρώμα στο επίπεδο 2 (πχ 1-2) δείχνει 4φυλλο+ (εκτός της αγοράς 1-2 που δείχνει 5φυλλο χρώμα) και 10+ πόντους.
  • Νέο χρώμα με πήδημα (πχ 1-2) δείχνει καλό 6φυλλο και 13+ πόντους (πληροφορούμε τον συμπαίκτη ότι το τελικό συμβόλαιο θα είναι τουλάχιστον μανς)  Άμεση αγορά Μανς
  Δείχνουμε ότι έχουμε 12+ πόντους και αν αγοράσουμε την μανς στο χρώμα του συμπαίκτη, δείχνουμε 4φυλλο φιτ ενώ αν αγοράσουμε 3ΧΑ δείχνουμε ομαλή κατανομή και κρατήματα στα μη αγορασμένα. Αν το άνοιγμα είναι σε μινέρ και έχουμε φιτ εκεί και αξίες μανς, διερευνούμε πρώτα αν είναι καλύτερο να παιχθεί ένα συμβόλαιο σε ΧΑ αντί για 5 στο μινέρ.
  1-4: 12-14 π., 4φυλλο φιτ
  1-3ΧΑ: 12-15 πόντοι, ομαλή κατανομή, αρνείται 4φυλλο μαζέρ (αφού το άνοιγμα είναι σε μινέρ), υπόσχεται κρατήματα στα μη αγορασμένα χρώματα


  Επόμενο κεφάλαιο: Η επαναγορά του ανοίξαντα και η συνέχεια της αγοράς

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ