• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απαντήσεις μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα (ACOL)

  Προηγούμενο κεφάλαιο: Άνοιγμα 1 σε χρώμα


        Ο συμπαίκτης μας άνοιξε την αγορά με 1 σε χρώμα. Πώς συνεχίζουμε;
  Καταρχήν μετράμε τους πόντους μας και στην συνέχεια βλέπουμε την κατανομή μας.
  Αν έχουμε 6 ή περισσότερους πόντους, πρέπει να μιλήσουμε. Με λιγότερους περνάμε πάσο και περιμένουμε μήπως μας δοθεί δεύτερη ευκαιρία στην συνέχεια για να περιγράψουμε το χέρι μας.
  Αν ο δικός μας έχει ανοίξει 1 ή 1 βλέπουμε αν έχουμε κάποιο τετράφυλλο+ μαζέρ (4φυλλη+ κούπα ή 4φυλλη + πίκα). Αν έχει ανοίξει 1 σε μαζέρ (1 ή 1) βλέπουμε αν έχουμε φιτ (το φιτ είναι 8 φύλλα ενός χρώματος στον άξονα, πχ αν ο Νότος έχει 4 κούπες στο χέρι του και ο Βορράς αγοράσει 1, δείχνοντας 4φυλλο, τότε ο Ν γνωρίζει ότι υπάρχει φιτ κούπα στον άξονα).  Θυμόμαστε κάποιους βασικούς εμπειρικούς κανόνες:
  Για να παιχθεί μανς σε ΧΑ ή σε κάποιο μαζέρ (3ΧΑ, 4 ή 4) χρειαζόμαστε 25 περίπου πόντους στον άξονα μας.
  Για να παιχθεί μας σε κάποιο μινέρ (5 ή 5) χρειαζόμαστε 27 πόντους στον άξονα.
  Με λιγότερους πρέπει να μείνουμε κάτω από την μανς και να παίξουμε κάποιο μερικό συμβόλαιο.


  Ένα άλλο βασικό σημείο είναι οι πόντοι κατανομής (όταν έχει διαπιστωθεί φιτ). Όταν γνωρίζουμε ότι θα παίξουμε χρωματιστό συμβόλαιο, μετράμε τους συνολικούς πόντους του χεριού, δηλαδή εκτός από τα ονέρ μετράμε και τους επιπλέον πόντους λόγω κατανομής. Τι είναι αυτοί; Για κάθε δίφυλλο που έχουμε σε πλαϊνό χρώμα, προσθέτουμε 1 πόντο, για κάθε σόλο 2 και για κάθε σικάν 3. Επίσης προσθέτουμε πόντους για επιπλέον ατού που τυχόν έχουμε (πέρα από όσα έχουμε ήδη υποσχεθεί με την αγορά μας). Θα πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι αντίστοιχα με την αναβάθμιση του χεριού μας λόγω κατανομής, υπάρχουν και παράγοντες που το υποβαθμίζουν, όπως χαμηλά ονέρ σε κοντά χρώματα που δεν μετράνε το ίδιο με τα αντίστοιχα ονέρ σε μακρύτερα χρώματα (πχ Qx ή Jxx). Περισσότερα όμως για αυτό στο κεφάλαιο της αξιολόγησης του χεριού.


  Εμείς σε πρώτη φάση ξέρουμε μόνο ότι απέναντι υπάρχουν τουλάχιστον 13 πόντοι. Μετά την επόμενη αγορά του συντρόφου θα γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τους πόντους και την κατανομή του.

  Απάντηση σε νέο χρώμα δεν πασάρεται. Αν του απαντήσουμε 1 σε άλλο χρώμα (πχ 1-1) , του λέμε ότι έχουμε 4φυλλο εκεί και πάνω από 6 πόντους. Αν του απαντήσουμε 2 σε νέο χρώμα (χωρίς πήδημα, πχ 1-2), του λέμε ότι έχουμε 10+ πόντους και μάλλον 5φυλλο χρώμα (μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και τετράφυλλο εκτός από την αγορά 1-2 που δείχνει πάντα 5 κούπες).
  Αν του δώσουμε φιτ στο χρώμα του ανοίγματος, του λέμε ότι έχουμε 4φυλλο εκεί και πόντους ανάλογους της απάντησης μας (1-2: 6-9 π., 1-3: 10-11 π., 1-4: 12-13 π.). Επίσης αν το άνοιγμα είναι σε μινέρ, του λέμε ότι δεν έχουμε 4φυλλο μαζέρ (αλλιώς θα το είχαμε αγοράσει)
  Αν αγοράσουμε ΧΑ του λέμε ότι δεν έχουμε τετράφυλλο σε ανώτερο χρώμα και η απάντηση είναι πάλι ποσοτική (1-1ΧΑ: 6-9 π., αρνείται 4φυλλο σε ανώτερο χρώμα, 1-2ΧΑ: 10-11 π.,  αρνείται 4φυλλο σε ανώτερο χρώμα, 1-3ΧΑ: 12-16 π., αρνείται 4φυλλο σε ανώτερο χρώμα, δείχνει κρατήματα στα μη αγορασθέντα).

  Όταν έχουμε πολλούς πόντους και ο συμπαίκτης μας έχει ανοίξει, πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο του να έχουμε σλεμ. Πχ έστω μας ανοίγει 1 και έχουμε KxxxAQxx, AK, Jxx. Αν του απαντήσουμε 4, η αγορά θα σβήσει πριν μάθουμε λεπτομέρειες για την δύναμη του χεριού του. Και αν αποδειχτεί τελικά ότι δεν είχε το minimum άνοιγμα, θα δούμε ότι βγάζαμε εύκολα σλεμ στις κούπες. Τι μπορούμε να κάνουμε;
  Του απαντάμε πρώτα ένα νέο χρώμα, καθώς η αγορά είναι επιτακτική (forcing) και είναι υποχρεωμένος να ξαναμιλήσει. Του λέμε λοιπόν 1. Αν κάνει μία αδύνατη αγορά στην συνέχεια, αγοράζουμε την μανς. Αν όμως αγοράσει δυνατά τότε θα ρωτήσουμε άσσους και αν δεν λείπουν 2 θα παίξουμε σλεμ.

  Θυμόμαστε τους εξής βασικούς κανόνες:
  Οι αγορές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: επιτακτικές (δεν πασάρονται), προτασιακές ή οριακές (ζητάμε από τον συμπαίκτη να συνεχίσει αν είναι maximoum ή να πασάρει αν είναι minimum) και αδύνατες (αγορές που πασάρονται). 
  Μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα, μόνο η αγορά νέου χρώματος είναι επιτακτική (υποχρεώνουμε τον συμπαίκτη μας να μιλήσει). Οι άλλες αγορές (αν δεν δηλώσουμε άμεσα την μανς) είτε θα είναι προτασιακές είτε αδύνατες.
  Επίσης, επειδή η μανς στα μαζέρ απαιτεί λιγότερες μπάζες από την μανς στα μινέρ, μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ, αγοράζουμε το μαζέρ που έχουμε, αλλιώς αν κάνουμε άλλη αγορά, αρνούμαστε ότι έχουμε 4 κούπες ή 4  πίκες.
  Τέλος όσον αφορά στα συμβόλαια ΧΑ, το βασικό είναι να υπάρχουν κρατήματα παντού και ειδικά στις περιπτώσεις που οι αντίπαλοι έχουν παρεμβληθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά ΧΑ είναι καλό κράτημα (stopper) στο χρώμα του αντιπάλου.


  Με βάση τα παραπάνω, οι απαντήσεις μας μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα του συμπαίκτη μας, διαμορφώνονται ως εξής:

  Πίνακας απαντήσεων μετά από άνοιγμα 1 σε χρώμα του συμπαίκτη
                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
        
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ