• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Minor Blackwood

  Σε αρκετά αγοραστικά συστήματα, μετά από φιτ σε κάποιο μινέρ, η αγορά του μινέρ στο επίπεδο 4 (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) αντικαθιστά το κλασσικό 4ΧΑ και θεωρείται ως ερώτηση 5 Άσων στο χρώμα του φιτ (Minor Blackwood). 
  Αυτό γενικά δεν ισχύει στον συναγωνισμό (όταν αγοράζουν και οι αντίπαλοι), όπου η αγορά 4m (minor) είναι συνήθως συναγωνιστική. 
  Από κάποιους το 4m είναι Minor Blackwood μόνο μετά από inverted minors (1-2 και 1-2) και μόνο εφόσον η αγορά γίνει με άλμα (πχ 1-2-2-4). Στις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον έχει δοθεί forcing tempo, είναι αγορά αναμονής (συνήθως ζητάει cue bid) και η ερώτηση Άσων γίνεται στην συνέχεια με το 4ΧΑ.
  Παρακάτω αναπτύσσεται μία από τις πολλές παραλλαγές του συστήματος. Γενικά:  • Οι απαντήσεις δίνονται με βήματα (14, 30, 2 χωρίς την Ντάμα, 2 με την Ντάμα), όπως και στο κλασσικό RKCB
  • Μετά την απάντηση στο Minor Blackwood οι αγορές 5 στο μινέρ και 4ΝΤ πασάρονται
  • Το επόμενο βήμα (εξαιρούνται οι αγορές 5 στο μινέρ και 4ΝΤ) είναι ερώτηση Ντάμας (εφόσον δεν έχει απαντηθεί) ενώ το μεθεπόμενο ερώτηση Ρηγάδων.
  • Στην ερώτηση Ντάμας, η αγορά 5 στο μινέρ την αρνείται ενώ η αγορά 4ΝΤ την έχει χωρίς Ρήγα. Άλλο χρώμα δείχνει την ντάμα και τον Ρήγα εκεί
  • Στην ερώτηση Ρηγάδων οποιαδήποτε αγορά NT αρνείται εξωτερικό Ρήγα, νέο χρώμα (σε επίπεδο χαμηλότερο από το 6 στο μινέρ) δείχνει τον Ρήγα εκεί (χωρίς να αρνείται και άλλον που θα έπρεπε να αγοραστεί σε υψηλότερο επίπεδο) και απάντηση 6 στο μινέρ δείχνει Ρήγα που δεν μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερο επίπεδο. 

  Παραδείγματα αγορών:
  1-2-3-4 (Το 4 είναι Minor Blackwood και ζητάει άσους)
  1-2-2-2-4 (Το 4 είναι Minor Blackwood)
  1-4 (Το 4 είναι Minor Blackwood)

  Με φιτ στα σπαθιά: 1-...-4 (Minor Blackwood)
  1)      Μετά από 1-4-4 (1 ή 4):
  a.       4Ν (to play), 5 (to play), 4 (Ερώτηση Ντάμας ), 4 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  b.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ντάμας: 5 (όχι), 4Ν (ναι χωρίς Ρήγα), άλλο χρώμα (ναι με τον Ρήγα εκεί)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 4N (κανένας), 5 σε χρώμα (ο Ρήγας εκεί)

  2)      Μετά από 1-4-4 (3 ή 0):
  a.       4Ν (to play), 5 (to play), 4 (Ερώτηση Ντάμας ), 5 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  b.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ντάμας: 5 (όχι), 4Ν (ναι χωρίς Ρήγα), άλλο χρώμα (ναι με τον Ρήγα εκεί)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων:  5 σε μαζέρ (ο Ρήγας εκεί, ίσως και άλλος που θα έπρεπε να αγοραστεί σε ψηλότερο επίπεδο) , 5N (κανένας), 6 (μόνο  ο Ρήγας καρό)

  3)      Μετά από 1-4-4 (2 χωρίς Q):
  a.       5 (to play),
  b.      5 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 5 σε μαζέρ (ο Ρήγας εκεί, ίσως και άλλος που θα έπρεπε να αγοραστεί σε ψηλότερο επίπεδο) , 5N (κανένας), 6 (μόνο  ο Ρήγας καρό)

  4)      Μετά από 1-4-4N (2 με Q):
  a.       5 (to play),
  b.      5 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 5 σε μαζέρ (ο Ρήγας εκεί, ίσως και άλλος που θα έπρεπε να αγοραστεί σε ψηλότερο επίπεδο) , 5N (κανένας), 6 ( μόνο ο Ρήγας καρό)

  5)      Μετά από 1-4 -5 σε χρώμα (2 άσοι + σικάν στο χρώμα)
  a.       5 σε ανώτερο χρώμα: Ερωτηματική για Ctrl 2ου γύρου  Με φιτ στα καρά: 1-...-4 (Minor Blackwood)
  1)      Μετά από 1-4-4 (1 ή 4):
  a.       4Ν (to play), 5 (to play), 4 (Ερώτηση Ντάμας ), 5  (Ερώτηση Ρηγάδων)
  b.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ντάμας: 5 (όχι), 4Ν (ναι χωρίς Ρήγα), άλλο χρώμα (ναι με τον Ρήγα εκεί)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 5N (κανένας), 5 σε μαζέρ (ο Ρήγας εκεί), 6 (ο Ρήγας εκεί )

  2)      Μετά από 1-4-4 (3 ή 0):
  a.       4Ν (to play), 5 (to play), 5 (Ερώτηση Ντάμας ), 5 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  b.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ντάμας: 5 (όχι), 4Ν (ναι χωρίς Ρήγα), άλλο χρώμα (ναι με τον Ρήγα εκεί)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 5N (κανένας), 5 (ο Ρήγας εκεί), 6 (ο Ρήγας εκεί ), 6 (μόνο  ο Ρήγας κούπα )

  3)      Μετά από 1-4-4N (2 χωρίς Q):
  a.       5 (to play),
  b.      5 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 5N (κανένας), 5 (ο Ρήγας εκεί), 6 (ο Ρήγας εκεί ), 6 (μόνο  ο Ρήγας κούπα )

  4)      Μετά από 1-4-5 (2 με Q):
  a.       5 (to play),
  b.      5 (Ερώτηση Ρηγάδων)
  c.      Απαντήσεις στην ερώτηση Ρηγάδων: 5N (κανένας), 5 (ο Ρήγας εκεί), 6 (ο Ρήγας εκεί ), 6 (μόνο  ο Ρήγας κούπα )

  5)      Μετά από 1-4 -5 σε χρώμα (2 άσοι + σικάν στο χρώμα)
  a.       5 σε ανώτερο χρώμα: Ερωτηματική για Ctrl 2ου γύρου  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ