• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο όρων - Ε

                                                 

  Ε


  Είδος Συμβολαίου – Διευκρινίζει το χρώμα των ατού ή αντίθετα δηλώνει ότι δεν θα υπάρχουν ατού (ΧΑ)
  Είσοδος – Φύλλο που θα κερδίσει λεβέ και μέσω του οποίου αποκτάμε πρόσβαση σε ένα χέρι
  Εισπράττω Λεβέ – Κερδίζω λεβέ με τα μετρ φύλλα μου
  Εκτελεστής (Declarer) – Ο παίκτης του άξονα που πλειοδότησε στην αγορά, ο οποίος πρώτος αγόρασε το είδος του τελικού συμβολαίου.
  Εκτίμηση Χεριού (Hand Evaluation) – Η μέθοδος για τον καθορισμό της αξίας του χεριού. Συνήθως πρόκειται για τον αποτίμηση σε πόντους εκτίμησης των σημαντικών χαρακτηριστικών του χεριού (μεγάλα φύλλα  και μακριά ή κοντά χρώματα). Μέσω της αποτίμησης σε πόντους γίνεται αναγωγή σε ενδεχόμενες λεβέ που μπορούν να κερδίσουν τα συνδυασμένα χέρια
  Ελεύθερη Παρτίδα – Ένας τρόπος να παίζετε μπριτζ όπου νικητής είναι αυτός που θα βγάλει πρώτος δύο μανς
  Εμπάς (Finesse, Γαλλικά Impasse) – Μια μέθοδος για να δημιουργούνται επιπλέον λεβέ όταν το/τα αντίπαλο/α Ονέρ είναι σε ευνοϊκή θέση
  Ενίσχυση στο Χρώμα – Η υποστήριξη του χρώματος του συμπαίκτη, μέσω της αγοράς του το σε υψηλότερο επίπεδο. Επίσης δίνω βοήθεια ή δίνω φιτ
  Έξοδος (Lead) – Το πρώτο φύλλο που παίζεται σε κάθε λεβέ
  Επαναδήλωση – Η δεύτερη αγορά του ανοίξαντα
  Επαναλαμβανόμενη Εμπάς – Η εμπάς που μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μια φορά και να κερδίσει μια ή περισσότερες επιπλέον λεβέ
  Επίπεδο (Level) – Ο αριθμός των λεβέ, τον οποίο αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ο άξονας σε κάθε αγορά που γίνεται, συμπεριλαμβανομένων και των υποτιθέμενων 6 που είναι απαραίτητες για την πλειονότητα στο σύνολο των 13 λεβέ
  Επίπεδο 1 – Το χαμηλότερο επίπεδο από το οποίο ξεκινάει η αγορά. Αντιστοιχεί σε 7 λεβέ
  Επίπεδο Δύο – Το δεύτερο επίπεδο στην Κλίμακα των Αγορών. Αντιστοιχεί σε οκτώ λεβέ
  Επιτακτική Αγορά – Βλέπε Forcing Αγορά.

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ