• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο όρων - Σ

                                                 

  Σ


  Σειρά – Τρία ή περισσότερα συνεχόμενα φύλλα σε ένα χρώμα

  • Εσωτερική Σειρά – Συνεχόμενα φύλλα σε κάποιο χρώμα τα οποία συνοδεύονται από κάποιο μεγαλύτερο που όμως δεν αποτελεί μέρος της σειράς. Για παράδειγμα A-J-10-9, Q-10-9-8
  • Σχεδόν Συνεχόμενη Σειρά – Μία σειρά φύλλων από την οποία λείπει το τρίτο συνεχόμενο φύλλο αλλά υπάρχει το επόμενο. Για παράδειγμα K-Q-10-9, J-10-8

  Σίγουρες Λεβέ – Στην αξιολόγηση ενός χεριού, ο όρος αναφέρεται στα φύλλα που αναμένεται να κερδίσουν λεβέ
  Σικάγο – Ένας τρόπος παιχνιδιού που παίζεται σε αγώνες των τεσσάρων διανομών
  Σικάν (Void, Γαλλικά Chicane) – Κανένα φύλλο σε κάποιο χρώμα
  Σινιάλο Διάθεσης ή «Θέλω-Δεν Θέλω» (Attitude Signal) – Ένα αμυντικό σινιάλο που πληροφορεί τον συμπαίκτη σχετικά με το κατά πόσον σας άρεσε η αντάμ του. Μικρό φύλλο είναι ενθαρρυντικό σινιάλο, ενώ μεγάλο αποθαρρυντικό
  Σιρκόντρ ή Ριντάμπλ (Redouble, Γαλλικά surcontre) – Μία δήλωση, η οποία αυξάνει ακόμη περισσότερο το bonus ή το μέγεθος της ποινής, ανάλογα με το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι ένα συμβόλαιο που έχει προηγουμένως κοντραριστεί. Συνήθως όμως χρησιμοποιείται ως συμβατική αγορά
  Σλεμ (Slam, Γαλλικά Chelem) – Ένα συμβόλαιο αντιστοιχεί σε δώδεκα ή δεκατρείς λεβέ

  • Μικρό Σλεμ - Ένα συμβόλαιο που αντιστοιχεί σε δώδεκα λεβέ
  • Μεγάλο Σλεμ (Grand Slam) – Ένα συμβόλαιο που αντιστοιχεί σε όλες τις 13 λεβέ

  Σόλο (Singleton)– Το να έχει κάποιο χέρι μόνο ένα φύλλο σε ένα συγκεκριμένο χρώμα
  Σύμβαση (Convention) – βλέπε Συμβατική Αγορά.
  Σύμβαση Blackwood – η αγορά 4ΧΑ αφού έχει συμφωνηθεί κάποιο χρώμα για ατού και ρωτάει τον αριθμό των Άσων που έχει στην κατοχή του ο συμπαίκτης. Οι απαντήσεις είναι : 5 0 ή 4, 5 1, 5 2 και 5 3. Χρησιμοποιείται όποτε ο άξονας έχει αρκετή συνδυασμένη δύναμη για σλεμ αλλά θέλει να ελέγξει ότι δεν λείπουν πάρα πολλοί Άσοι. Αν την απάντηση στην ερώτηση Άσων ακολουθήσει αγορά 5ΧΑ, τότε το ζευγάρι ενδιαφέρεται για μεγάλο σλεμ και ρωτάει τον αριθμό των Ρηγάδων που έχει στην κατοχή του ο συμπαίκτης
  Σύμβαση Gerber – Συμβατικό πήδημα στα 4 μετά από φυσικό άνοιγμα 1ΧΑ ή 2ΧΑ και ρωτάει τον αριθμό των Άσων που έχει στην κατοχή του ο συμπαίκτης. Οι απαντήσεις είναι : 4 0 ή 4, 41, 4 2 και 4ΧΑ 3. Χρησιμοποιείται όποτε ο άξονας έχει αρκετή συνδυασμένη δύναμη για σλεμ αλλά θέλει να ελέγξει ότι δεν λείπουν πάρα πολλοί άσοι. Αν την απάντηση στην ερώτηση Άσων ακολουθήσει αγορά 5, τότε το ζευγάρι ενδιαφέρεται για μεγάλο σλεμ και ρωτάει τον αριθμό των Ρηγάδων που έχει στην κατοχή του ο συμπαίκτης
  Σύμβαση Stayman – Συμβατική απάντηση με 2 στο άνοιγμα 1ΧΑ, ρωτώντας τον ανοίξαντα αν έχει τετράφυλλο μαζέρ. Χωρίς τετράφυλλο μαζέρ, ο ανοίξας απαντάει 2. Με ένα τετράφυλλο ή πεντάφυλλο μαζέρ, ο ανοίξας απαντάει 2 ή 2. Η σύμβαση Stayman μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από παρεμβολή και σε υψηλότερου επιπέδου ανοίγματα χωρίς ατού
  Συμβατική Αγορά – Μια αγορά που μεταφέρει διαφορετικό μήνυμα από αυτό που θα έπρεπε κανονικά να έχει αποδοθεί σε αυτή
  Συμβόλαιο (Contract) – Η ανάληψη της υποχρέωσης από τον άξονα του εκτελεστή να πραγματοποιηθεί ένας ελάχιστος αριθμός λεβέ οι οποίες αντιστοιχούν στην τελευταία αγορά που βγήκε στο τραπέζι
  Συναγωνισμός (Competition) – Μία αγοραστική ακολουθία κατά την οποία αγοράζουν και οι δύο άξονες, σε μία προσπάθεια να κερδίσουν το τελικό συμβόλαιο
  Συναγωνιστική Αγορά – Μια αγορά στην οποία και οι δύο πλευρές αγοράζουν προσπαθώντας να κερδίσουν το συμβόλαιο ή το να μπαίνεις στην αγορά ενώ ο άλλος άξονας έχει ανοίξει.
  Συνδυασμένα Χέρια – Και τα δύο χέρια που ανήκουν στον άξονα 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ