• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Συμβάσεις

  Οι συμβατικές αγορές έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι όλων των σύγχρονων αγοραστικών συστημάτων. Σκοπός τους είναι να περιγράψουν ακριβέστερα το δυναμικό των χεριών ενώ παράλληλα αποσκοπούν σε οικονομία αγοραστικού χώρου, ώστε να γίνει λεπτομερέστερη διερεύνηση στην συνέχεια της αγοράς.

  Οι 3 γνωστότερες είναι το Stayman, η ερώτηση Άσων (Blackwood, Gerber) και οι αγορέςTransfer:


  Stayman
  Μετά από άνοιγμα ΧΑ του συμπαίκτη, το Stayman (2♣) ζητάει να μάθει την ύπαρξη ή όχι τετράφυλλου μαζέρ. Το 2♦ από τον ανοίξαντα αρνείται τετράφυλλο, αλλιώς αν έχει το αγοράζει (αν έχει και τα δύο αγοράζει πρώτα το χαμηλότερο, δηλαδή 2♥).


  Παραδείγματα
  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  1ΧΑ
  Π
  2♣


  1ΧΑ
  Π
  2♣


  1ΧΑ
  Π
  2♣
  Π
  2♦*  Π
  2♥*  Π
  2♠*


  *Δεν έχω 4φυλλο μαζέρ
       *Έχω 4 κούπες, ίσως και 4  πίκες
    * Έχω 4 πίκες, όχι 4 κούπες


  Transfer σε μαζέρ

  Μετά από άνοιγμα ΧΑ του συμπαίκτη, έχουμε την δυνατότητα να του δείξουμε ότι κρατάμε κάποιο 5φυλλο+ μαζέρ, χωρίς να αγοράσουμε απευθείας το χρώμα. Αγοράζοντας ένα επίπεδο χαμηλότερα του δίνουμε την ευκαιρία να αγοράσει πρώτος το χρώμα μας, ώστε στην συνέχεια να εκτελεί το δυνατό χέρι, αν τελικά επιλεγεί το συγκεκριμένο χρώμα για ατού.
  Παραδείγματα


  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  1ΧΑ
  Π
  2♦*


  1ΧΑ
  Π
  2♥*
  Π
  2♥**  Π
  2♠**


  *Έχω 5+ κούπες
  **Αποδοχή του transfer
       *Έχω 5+ πίκες
  **Αποδοχή του transfer
  Ανάλογες αγορές είναι και οι Texas: Πρόκειται για transfer αλλά στο 4 επίπεδο, δείχνοντας 6φυλλο χρώμα.
  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  1ΧΑ
  Π
  4♦*


  1ΧΑ
  Π
  4♥*
  Π
  4♥**  Π
  4♠**


  *Έχω 6+ κούπες
  **Αποδοχή του Texas
       *Έχω 6+ πίκες
  **Αποδοχή του Texas


  Transfer μπορεί να γίνει και στα μινέρ: Το 2♠ θα είναι transfer για σπαθιά και το 2ΧΑ για καρά. Τότε όμως, επειδή χάνεται το άμεσο 2ΧΑ ως ποσοτικό για μανς, το 2♣ μπορεί και να μην υπόσχεται 4φυλλο μαζέρ, ανάλογα και με την συνέχεια της αγοράς.
  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  1ΧΑ
  Π
  2♠


  1ΧΑ
  Π
  2ΧΑ


  1ΧΑ
  Π
  2♣*
  Π
  3♣*  Π
  3♦*  Π
  2♦

  2ΧΑ
  *Αποδοχή του transfer
       *Αποδοχή του transfer
    * Το 2♣ ίσως δεν δείχνει 4φυλλο μαζέρ
  Ερωτήσεις Άσων


  Το Gerber είναι η ερώτηση Άσων, απευθείας μετά από άνοιγμα ΧΑ (ή 2♣-2♦-2ΧΑ) και γίνεται με το 4♣. Ο ανοίξας απαντάει με βήματα: 4♦=0 ή 4, 4♥=1, 4♠=2, 4ΧΑ=3. Στην συνέχεια το 5♣ είναι ερώτηση Ρηγάδων με ανάλογες απαντήσεις.
   Παραδείγματα
  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  1ΧΑ
  Π
  4♣*


  2ΧΑ
  Π
  4♣*


  1ΧΑ
  Π
  4♣*
  Π
  4♦**  Π
  4ΧΑ*  Π
  4♠

  5♣**
  *Ερώτηση Άσων
  **0 ή 4 Άσοι
       *Ερώτηση Άσων
  **3 Άσοι
    *Ερώτηση Άσων
  ** Ερώτηση Ρηγάδων
  Είδαμε ότι το Gerber χρησιμοποιείται μόνο απευθείας μετά από άνοιγμα ΧΑ. Στις άλλες περιπτώσεις, η ερώτηση Άσων γίνεται με το 4ΧΑ (σύμβαση Blackwood). Υπάρχει καταρχήν το απλό Blackwood το οποίο ρωτάει για 4 Άσους και οι απαντήσεις δίνονται με βήματα ως εξής: 5♣=0 ή 4, 5♦=1, 5♥=2 και 5♠=3.
  Γενικά όμως έχει επικρατήσει μία παραλλαγή του, η οποία ρωτάει 5 Άσους (ο 5ος είναι ο Ρήγας ατού), η οποία ονομάζεται Roman Key Card Blackwood (RKCB). Οι απαντήσεις τώρα διαμορφώνονται ως εξής: 5♣=1 ή 4, 5♦=0 ή 3, 5♦=2 ή 5 χωρίς την Ντάμα ατού και 5♠=2 ή 5 με την Ντάμα ατού.
  Στην συνέχεια, και εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και οι 5 Άσοι και θεωρείται ότι υπάρχει και η Ντάμα ατού, η αγορά μπορεί να συνεχιστεί με το 5ΧΑ, το οποίο ρωτάει Ρηγάδες (εκτός του Ρήγα ατού). Οι απαντήσεις δίνονται πάλι με βήματα, άρα: 6♣=0, 6♦=1, 6♥=2, 6♠=3  [αν και στα μαζέρ μπορούν να δοθούν και ονομαστικά (απαντιέται ο χαμηλότερος Ρήγας αν δεν είναι σε χρώμα ανώτερο των ατού)].
   Παραδείγματα
  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  N
  Δ
  Β
  Α

  1♥
  Π
  1♠


  1♥
  Π
  1♠


  1♦
  Π
  1♠
  Π
  3♥
  Π
  4ΧΑ*

  Π
  3♥
  Π
  4ΧΑ*

  Π
  3♦
  Π
  4ΧΑ*
  Π
  5♥**
  Π
  Π

  Π
  5**
  Π
  6♥

  Π
  5♣
  Π
  5ΧΑ**
  Π
  Π
  Π
  Π


  Π
  6♥
  Π
  7♦
  *Ερώτηση Άσων
  **2 χωρίς την ♥Q
       *Ερώτηση Άσων
  **2 με την ♥Q
    *Ερώτηση Άσων
  ** Ερώτηση Ρηγάδων  Οδηγός συμβάσεων

  Παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές αναπτύξεις των σημαντικότερων συμβάσεων (μερικές από τις οποίες ίσως να διαφοροποιούνται σε κάποια σημεία σε ορισμένα αγοραστικά συστήματα). 
  Δεν πρόκειται για πλήρη ανάπτυξη, αλλά περισσότερο για εισαγωγή σε κάποιες έννοιες και πρόταση για ένταξη στο σύστημα αγορών των σημαντικότερων από αυτές.

  Διερεύνηση και αξιολόγηση 
  o Jordan NT
  o (Reverse) Drury

  Συναγωνιστικές αγορές
  Doubles
  o Support 


  Διχρωμίες
  Άμυνα σε άνοιγμα 1ΝΤ
  o Astro 

  Αντιμετώπιση παρεμβολών και ανοιγμάτων w2
  **Επεξήγηση συντομογραφιών και αγγλικών όρων:
  ·        M: Major ( μαζέρ)
  ·        m: minor ( μινέρ)
  ·        Ν : No Trump (XA)
  ·         F (Forcing): Αγορά που δεν πασάρεται
  ·         GF: Game forcing ( φόρσινγκ για μανς)
  ·         F1: 1 Round Forcing (φόρσινγκ για 1 γύρο)
  ·         Limit: οριακές αξίες, συνήθως 10-11 π.
  ·         W (Weak): αδύνατη αγορά
  ·         Cb (Cue bid): Τεχνητή (artificial) αγορά, δίνει ή ζητάει περιγραφή, forcing
  ·         Relay: Αγορά ρελέ. Συμβατική αγορά. Είτε επιβάλλεται από τον συμπαίκτη είτε ζητάει περιγραφή ή επιβάλλει μία συγκεκριμένη αγορά στον συμπαίκτη. Συνήθως αποκτά ολοκληρωμένη έννοια σε συνδυασμό με τις αγορές που ακολουθούν.
  ·         P/C: (pass or correct)
  ·         Xfer: (Transfer)

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ